หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,158 การติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - การติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

การติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • สามารถติดต่อใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่
    ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8420 หรือ 0-2278-8400-19 ต่อ 1234 โทรสาร 0-2298-5605
    อีเมล์ infocenter@deqp.go.th