หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน >> ระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,712 สมัครเทศบาลน่าอยู่

ระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - สมัครเทศบาลน่าอยู่
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ


  • ข้อมูลกิจกรรมเด่น
  • ข้อมูลกิจกรรมด้านที่ 1
  • ข้อมูลกิจกรรมด้านที่ 2
  • ข้อมูลกิจกรรมด้านที่ 3
  • ข้อมูลกิจกรรมด้านที่ 4
  • ข้อมูลกิจกรรมด้านที่ 5
  • ค่าพิกัดตำแหน่ง
โปรดวาดเส้นตามรูปร่างที่ปรากฏในกรอบสี่เหลี่ยม