หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN AWARD >> จำนวนผู้เข้าชม: 846 งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ

GREEN AWARD - งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ

 


"ขยับความคิด ใกล้ชิดสีเขียว"
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชาวไทยผู้มีดวงใจสีเขียว

ร่วมแสดงความยินดีกับ

หน่วยงาน สำนักงาน ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการ OTOP
ในงานพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ประจำปี 2562
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลสำเร็จ
ของสำนักงาน และโรงแรมที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
และห้ามพลาดกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากผู้ประกอบการกว่า 40 ร้าน
พบกันให้ได้ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th