หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G UPCYCLE >> ดาวน์โหลดเอกสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 367 GUpcycle2016

ดาวน์โหลดเอกสาร - GUpcycle2016
GUpcycleIntroduction2017

แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 โดย นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ G-Upcycle

ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ G-Upcycle โดย ดร.พรพิมล วราทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Upcycle presentation 6-2-2561

presented by supaluk srilawong