หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 >> ผลการดำเนินงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 317 สภาพแวดล้อมดี พื้นที่สีเขียว เหมาะแก่การทำงาน

สภาพแวดล้อมดี พื้นที่สีเขียว เหมาะแก่การทำงาน