หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานสีเขียว (Green Office) >> จำนวนผู้เข้าชม: 21,356 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2562

สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2562
นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office
นำเสนอสำนักงานสีเขียว GreenOffice 2019

นำเสนอสำนักงานสีเขียว GreenOffice 2019 
โดย นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบสมัครสำนักงานสีเขียว GreenOffice2019

ใบสมัครสำนักงานสีเขียว GreenOffice2019

แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2019

แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2019

แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562

แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2019

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2019 โดย 
รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล