หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,117 โบว์ชัวร์

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร - โบว์ชัวร์

 DOWNLOAD page I Page II

ชื่อเรื่อง : แผ่นพับศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา จ.สกลนคร
ขนาด  : 3508 x 4591
ประเภทไฟล์ : JPEG
ผู้ผลิต : กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 022985653 


 ติดต่อผู้ดูแลศูนย์ : นางคำพูล  สุราชวงศ์ 135 หมู่ที่ 1 บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 095 169 2633 
แผนที่และที่ตั้งศูนย์ ClicK