หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร >> จำนวนผู้เข้าชม: 583 ลายผ้าแม่นางคำ .ลายผ้านี้มีที่มา

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร - ลายผ้าแม่นางคำ .ลายผ้านี้มีที่มา


ลายผ้าแม่นางคำ

บ้านพันนานี้มีการทอผ้าสืบต่อกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษและมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่า วันหนึ่งมียายแก่แปลกหน้าคนหนึ่งมาขอยืมฟืมของชาวบ้าน เพื่อไปทอผ้า หนึ่งเดือนให้หลังยายแก่คนนั้นนำฟืมมาคืนปรากฏว่ามีลายผ้าติดอยู่ที่ฟืมด้วย  ครั้งสุดท้ายที่มายืมยายคนนั้นขอพังค้างคืนด้วย  ตกดึกเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมา  แล้วพบว่าร่างของยายกลายเป็นงูใหญ่ จากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามียายแก่มายืมฟืมอีกเลยชาวบ้านได้นำลายผ้าที่ค้างอยู่กับฟืมไปทอต่อ เรียกลายดังกล่าวว่า “ลายซิ่นฝ้าย” จากนั้นมีการประยุกต์และดัดแปลงลายซิ่นฝ้ายนั้นเรื่อยมาแล้วตั้งชื่อลายผ้าว่า “ลายผ้าแม่นางคำ” เพราะเชื่อกันว่างูใหญ่นั้นน่าจะเป็นแม่นางคำผู้สิงสถิตอยู่ ณ ศาลใหญ่ประจำหมู่บ้านนั่นเอง

จุดเด่น  เป็นผ้าฝ้ายแท้  ทอด้วยมือ สีสันและลวดลายสวยงามแปลกตา

ที่มา : สุดยอดผ้าเมืองไทย ประเภทผ้าฝ้าย http://www.openbase.in.th/node/5694


ติดต่อผู้ดูแลศูนย์ : นางคำพูล  สุราชวงศ์ 135 หมู่ที่ 1 บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 095 169 2633 
แผนที่และที่ตั้งศูนย์ ClicK