หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร >> จำนวนผู้เข้าชม: 814 คำคราม ... ชื่อนี้มีความหมาย

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สกลนคร - คำคราม ... ชื่อนี้มีความหมาย

คำคราม คือ แบรนด์สินค้าของกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา สร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าของกลุ่มและลูกค้าสามารถจดจำได้ง่าย

ทำไมผ้าครามของกลุ่มทอผ้าบ้านพันนาต้อง "คำคราม"?

ประธานกลุ่มเล่าให้ฟังว่าคำว่าคราม ง่ายๆก็คือสินค้าของกลุ่มคือผ้าฝ้ายย้อมคราม ส่วนคำว่าคำ มีความหมายและที่มา 2 คำ

คำความหมายที่ 1 มาจากแม่นางคำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลของหมู่บ้าน เป็นที่นับถือของชาวบ้านพันนา สืบทอดต่อมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังใช้ชื่อนี้เป็นชื่อลายผ้าของกลุ่ม "แม่นางคำ" และได้เป็นลายผ้าที่ได้รับการยกย่องให้เป็นลายผ้าที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของไทย รายละเอียดผ้าแม่นางคำ

คำความหมายที่ 2  มีทีมาจากคำว่า คำ ในภาษาไทยคือทองคำ เป็นสัญลักษณ์ความมั่งคั่งร่ำรวย มีความหมายที่เป็นมงคลสำหรับสมาชิกในการทำมาค้าขาย

คำความหมายที่ 3 มีที่มาจากชื่อแรกของคุณแม่คำพูล นั่นเอง 


ติดต่อผู้ดูแลศูนย์ : นางคำพูล  สุราชวงศ์ 135 หมู่ที่ 1 บ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 095 169 2633 
แผนที่และที่ตั้งศูนย์ ClicK