หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 187,448 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อมัลติมีเดีย - คลิปวิดีทัศน์
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : สารคดีฝ่าม่านหมอกควัน - ตอนที่ 8 ธรรมนูญบ้านป่าบุก
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2561
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 5
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 17 พฤษภาคม 2561
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : สารคดีฝ่าม่านหมอกควัน_ตอนที่_8_ธรรมนูญบ้านป่าบุก.mp4 เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : muay_ladygalz@msn.com