หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 187,406 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ผู้แต่ง : กองส่งเสริมและเผยแพร่
ชื่อสื่อ : คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน สำหรับเยาวชน
ครั้งที่พิมพ์ : 1
จังหวัดที่พิมพ์ : -
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2561
จำนวนหน้า : 34
เดือนที่วาง : 3
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 20 มีนาคม 2561
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : waste-1.pdf เปิด เปิด
URL e-book : file:///C:/Users/DEQP-USER/Downloads/waste-1.pdf
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 233
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th