หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 173,997 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อมัลติมีเดีย - คลิปวิดีทัศน์
ผู้แต่ง : สำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชื่อสื่อ : ประชาสัมพันธ์ งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : -
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 1
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 24 มกราคม 2561
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : green.mp4 เปิด เปิด
URL e-book : https://www.deqp.go.th/media/images/4/C4/green.mp4
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 20
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th