หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 154,798 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - อื่น ๆ
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : สมุดบันทึกวันเด็กแห่งชาติ 2561
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่ผลิต : 2561
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 1
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 12 มกราคม 2561
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : สมุดบันทึกวันเด็กแห่งชาติ_2561.pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 47
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : pailin@deqp.mail.go.th