หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 316,227 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : รายงาน - รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยง จากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 3: อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่พิมพ์ : 1
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : 111
เดือนที่วาง : 12
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 12 ธันวาคม 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : Final_report_phayamengrai.pdf เปิด เปิด
URL e-book : https://www.deqp.go.th/media/images/3/AF/Final_report_phayamengrai.pdf
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 58
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th