หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 44,953 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ผู้แต่ง : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : ทสม.และเครือข่ายทสม.ดีเด่น ประจำปี 2560
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : 244
เดือนที่วาง : 12
ฉบับที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 3 ธันวาคม 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : Book_ทสม2560_web.pdf เปิด เปิด
URL e-book : https://www.deqp.go.th/media/images/A/98/Book_%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A12560_web.pdf
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th