หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 320,381 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : รายงาน - รายงานประจำปี Annual Report
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : 86
เดือนที่วาง : 8
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 3 สิงหาคม 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : 20170624_Annul_Report_2017_22_create-Final.pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 182
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : pailin@deqp.mail.go.th