หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 73,874 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - โปสเตอร์
ผู้แต่ง : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : ทำดีเพื่อพ่อ "ปลูกป่าในใจคน ปลุกคนให้รักษ์ป่า"
ครั้งที่พิมพ์ : 1
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 5
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 29 พฤษภาคม 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : poster_tsmS__3358817.jpg เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 32
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th