หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 302,626 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - อื่น ๆ
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : ใบลานพระธรรมเทศนา เรื่อง "วินัยรักษา ความสะอาด" (ลดใช้โฟมและพลาสติก)
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2562
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 10
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 8 ตุลาคม 2562
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : ใบลาน_วินัยรักษา_ความสะอาด.pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : too-teerapon@hotmail.co.th