หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 302,639 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - แผ่นพับ
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : แผ่นพับ เทศบาลน่าอยู่อย่งยั่งยืน และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2562
จำนวนหน้า : -
เดือนที่วาง : 8
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 23 สิงหาคม 2562
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : แผ่นพับเทศบาลยอดเยี่ยมรวม.pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 17
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th