หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 286,740 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : รายงาน - รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : รายงานผลงานวิจัยปี พ.ศ.2553-2555
ครั้งที่พิมพ์ : 1
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : -
ปีที่ผลิต : 2556
จำนวนหน้า : 154
เดือนที่วาง : 1
ฉบับที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 30 พฤศจิกายน 2556
รหัสหนังสือ, ISBN : 974-7529-71-8
ไฟล์สื่อ : รายงานผลงานวิจัย_ปี_2553-2555.pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 154
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.mail.go.th