หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,177 สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล (รายภาค/ จังหวัด)

รายงาน - สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล (รายภาค/ จังหวัด)

รวมทั้งสิ้น 149 โรงเรียน

ภาค จังหวัด จำนวนโรงเรียน
กลาง กรุงเทพมหานคร 16
ชัยนาท 1
นครสวรรค์ 1
นนทบุรี 1
ปทุมธานี 18
ลพบุรี 2
สมุทรปราการ 2
สมุทรสงคราม 1
สุโขทัย 1
สุพรรณบุรี 2
อ่างทอง 1
อุทัยธานี 13
รวม 59
ตะวันตก กาญจนบุรี 3
ประจวบคีรีขันธ์ 3
เพชรบุรี 2
ราชบุรี 2
รวม 10
ตะวันออก จันทบุรี 1
ฉะเชิงเทรา 1
ชลบุรี 3
ปราจีนบุรี 1
ระยอง 2
สระแก้ว 2
รวม 10
ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 3
ขอนแก่น 4
ชัยภูมิ 3
นครพนม 1
นครราชสีมา 1
บึงกาฬ 10
เลย 1
หนองบัวลำภู 2
อำนาจเจริญ 1
อุดรธานี 1
อุบลราชธานี 2
รวม 29
ใต้ กระบี่ 10
ชุมพร 2
นครศรีธรรมราช 2
พัทลุง 1
ภูเก็ต 1
ยะลา 2
สตูล 1
รวม 19
เหนือ เชียงราย 16
เชียงใหม่ 1
น่าน 1
พะเยา 1
แม่ฮ่องสอน 2
ลำพูน 1
รวม 22
รวมทั้งสิ้น 149