ร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์ 30 ปี งานวิจัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10 มีนาคม 2565  88  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 30 ปี งานวิจัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรียนเชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกท่าน  ร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์ 30 ปี งานวิจัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

               "ก้าวหน้างานวิจัย สู่วิถีใหม่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม"  ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom  และ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวให้กับเครือข่ายการทำงานของท่านด้วยค่ะ 
               เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปต่อยอด และหรือ นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเครือข่าย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวิจัยวิถีใหม่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ และงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5774180 ต่อ 9 
   งานประชาสัมพันธ์/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ