สส. เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Normal for Better Green) 08 มีนาคม 2565  204  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม Next Normal for Better Green ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมNext Normal for Better Green

เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป !!!!!  

     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง มากมาย ให้ทุกคนได้มาร่วมกันหาคำตอบ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 


พบกับนิทรรศการ Next Normal for Better Green เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    1. วิธีจัดการขยะ ที่ทุกคนสามารถช่วยกันคนละไม้ละมือได้

    2. ภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปัจจุบัน

    3. ความหลากหลายทางชีวภาพขั้นวิกฤต ส่งผลต่ออัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต!!

    4. วิธีรับมือกับ PM 2.5 ในชีวิตประจำวัน


เปิดวงเสวนา ถกปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

    1. คุยสบาย สไตล์คนรุ่นใหม่ที่โลกจะไม่ร้อน

     โดยมีผู้ดำเนินการเสวนาจำนวน 5 ท่าน

          1.1 ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล
         ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          1.2 นางสาวนงรัตน์ หลี่

         ผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ (ACE)

          1.3 นางสาวปรีชญา แก้วสุวรรณ์

         ผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ (ACE)

          1.4 นางสาวดนยารัตน์ บุญญะฐี              

                 ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนระดับโลกเพื่อความความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand)

          1.5 คุณสมนึก ขันประสิทธิ์

         ผู้จัดการมูลนิธิโลกสีเขียว

 

    2. จิบน้ำชาสบาย ตอบโจทย์ปัญหาคนเมืองกับฝุ่น PM 2.5

        โดยมีผู้ดำเนินการเสวนาจำนวน 4 ท่าน

         2.1 ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์

               ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

         2.2 ดร.ศักดา ตรีเดช 

         ผู้อำนวยการศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ

         2.3 ดร.ศิริพงศ์ สุขทวี 

        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         2.4 นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

        ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

     ท้าประลองความสนุกกับ เกมคัดแยกขยะ เกมภาวะโลกร้อน พร้อมรับของรางวัลมากมายภายในงาน

     เปิดตัว แอปพลิเคชันห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) ยิ่งอ่าน ยิ่งฟัง ยิ่งได้ ลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน

 

   ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 19.00 . อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 

สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมรับชมเสวนาถกปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เรื่อง คุยสบาย สไตล์คนรุ่นใหม่ที่โลกจะไม่ร้อน ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 . และ เรื่องจิบน้ำชาสบาย ตอบโจทย์ปัญหาคนเมืองกับฝุ่น PM 2.5 ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 . ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ TK Park อุทยานการเรียนรู้