วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 03 มีนาคม 2565  55  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 มีนาคม "วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก"
          สัตว์ป่าและพืชป่าบนโลกใบนี้ ล้วนแล้วแต่พบเจอกับการสูญพันธุ์มาตั้งแต่ 500 ล้านปีที่ผ่านมา ได้มีการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าครั้งใหญ่แล้วถึง 5 ครั้ง อันเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จนกระทั่งปัจจุบันยังคงเกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าอยู่ แต่สาเหตุหลักไม่ใช่ภัยพิบัติ แต่กลับเป็นการกระทำของมนุษย์เราเอง ทั้งการรุกล้ำพื้นที่ของสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างการเกษตรและการขยายเมือง รวมถึงภาวะโลกร้อนด้วย
          วันที่ 3 มีนาคม นี้ มารำลึกถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ในขณะเดียวกัน วันนี้ก็สะท้อนถึงความโหดร้ายของมุษย์ที่มีต่อธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ทำให้เราตระหนักเพื่อไม่ให้ยุคของเราเป็นยุคการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ ครั้งที่ 6 ของโลก


02 มีนาคม 2565  12

สส.ประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม "หยุดทำลายโลกใบนี้ ก้าวสู่โลกที่ยั่งยืน"

03 มีนาคม 2565  21

สส.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดราชาธิวาสวิหาร