ทส.เปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุนสิ่งแวดล้อม "ประเด็น โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรยั่งยืน" 15 กุมภาพันธ์ 2565  543  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรยั่งยืน ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ๆ 

สำหรับพี่น้องเครือข่าย ทสม. ที่สนใจ และมีความพร้อม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรยั่งยืน" เชิญทางนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ เครือข่าย ทสม. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรยั่งยืน โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในพื้นที่ของท่าน ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2565 

และที่สำคัญ อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ ตามข้อมูลด้านล่างก่อนนะคร้าบ


14 กุมภาพันธ์ 2565  21

รมว.ทส.ห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งทำประกันชีวิตหมู่

15 กุมภาพันธ์ 2565  45

สส.จัดกิจกรรมตักบาตร พร้อมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา