26 ธันวาคม “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” 26 ธันวาคม 2564  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

26 ธันวาคม 2564 “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”
สัตว์ป่า มีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่กลับถูกล่าจนเหลือจำนวนลงมาก และบางชนิดก็สูญพันธ์ และนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาร่วมกัน “หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมาย ” เพื่อให้สัตว์ป่ายังคงอยู่คู่กับป่าตามธรรมชาติต่อไปจ้า

24 ธันวาคม 2564  33

ขอเชิญ เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าร่วม การประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน

27 ธันวาคม 2564  85

สส. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้บัตรอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565