ขอเชิญ เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าร่วม การประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน 24 ธันวาคม 2564  32  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน”
ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้วแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป ท่านที่มีความสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2985649 กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม