What is Cop26 and why does it matter ? EP3 24 พฤศจิกายน 2564  118  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Cop26 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าวสิ่งแวดล้อม

EP3 กับ What is Cop26 and why does  it matter ? ทุกประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (สามารถติดตามอ่าน EP.2 ได้ที่ คลิกที่นี่)

Is Cop26 just about 1.5C ?

NDCs เป็นส่วนสำคัญของการเจรจา และการทำให้ประเทศต่างๆ ลงชื่อสมัครใช้เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาวก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสหราชอาณาจักรก็หวังที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้โดยมุ่งเน้นที่ด้านอื่น ๆ อีกสามด้าน ได้แก่ การเงินด้านสภาพอากาศ การเลิกใช้ถ่านหิน และการแก้ปัญหาที่อิงธรรมชาติ

การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศคือเงินที่จ่ายให้กับประเทศยากจน จากแหล่งของรัฐและเอกชน เพื่อช่วยพวกเขาลดการปล่อยมลพิษและรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศที่รุนแรง ประเทศยากจนได้รับสัญญาที่โคเปนเฮเกน Cop ในปี 2552 ว่าพวกเขาจะได้รับ 100 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2563

เป้าหมายนั้นพลาดไป: OECD พบในรายงานเมื่อเดือนกันยายนซึ่งให้เงินเพียง 80 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ประเทศกำลังพัฒนาต้องการความมั่นใจว่าเงินจะออกมาโดยเร็วที่สุด และต้องการเห็นข้อตกลงทางการเงินรูปแบบใหม่ที่จะขยายเงินทุนที่มีอยู่อย่างมากมายเกินปี 2025

การเลิกใช้ถ่านหินเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิ 1.5C ประเทศต่างๆ ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางนี้ เช่น จีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก จะหยุดการจัดหาเงินทุนสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ในต่างประเทศ เป็นต้น แต่จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศยังคงเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่ และยังต้องดำเนินการอีกมาก

การแก้ปัญหาที่อิงธรรมชาติคือโครงการต่างๆ เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่มีอยู่ พื้นที่พรุ พื้นที่ชุ่มน้ำ และแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติอื่นๆ และปลูกต้นไม้เพิ่ม สิ่งเหล่านี้เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญ และการทำลายล้างของอเมซอนและป่าฝนอื่นๆ ทั่วโลก มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า: แม้ว่าการปลูกต้นไม้จะเป็นความคิดที่ดี แต่ไม่มีที่ว่างให้ปลูกต้นไม้ทั้งหมดที่บางคนแนะนำ และพวกเขาไม่สามารถแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศเพียงลำพังได้ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ต้องสิ้นสุดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ เช่น มีเธน ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 80 เท่า ซึ่งมาจากการเลี้ยงสัตว์ ของเสียทางการเกษตร การขุดเจาะน้ำมัน และการสำรวจเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้จับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลกภายในปี 2573 ซึ่งงานวิจัยล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่สามารถทำได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

Any other problems ?

ที่ Cop26 ประเทศต่างๆ จะต้องค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาการค้าคาร์บอน การค้าคาร์บอนได้รับการแนะนำเป็นครั้งแรกในการเจรจาในพิธีสารเกียวโตปี 1997 ซึ่งเป็นกลไกที่ประเทศร่ำรวยสามารถสกัดกั้นการลดคาร์บอนบางส่วนไปยังประเทศกำลังพัฒนา การทำงานในลักษณะนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตันมีผลกระทบต่อบรรยากาศแบบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ปล่อยออกมา ดังนั้นหากการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอินเดียหนึ่งตันถูกกว่าในอิตาลี รัฐบาลหรือบริษัทของอิตาลีสามารถจ่ายเงินสำหรับโครงการต่างๆ ได้ – ตัวอย่างเช่น แผงโซลาร์เซลล์ หรือฟาร์มกังหันลม ในอินเดียที่จะลดการปล่อยมลพิษที่นั่น และนับ "เครดิตคาร์บอน" เหล่านั้นตามเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษ ด้วยวิธีนี้ ประเทศที่ยากจนสามารถเข้าถึงการเงินที่จำเป็นสำหรับความพยายามในการลดการปล่อยมลพิษ และประเทศที่ร่ำรวยต้องเผชิญกับภาระทางเศรษฐกิจน้อยลงในการลดคาร์บอน

อย่างไรก็ตาม ระบบเปิดกว้างสำหรับการละเมิดในบางกรณี และไม่เพียงพอในทุกกรณีในโลกที่ทุกประเทศ พัฒนาและกำลังพัฒนา ต้องลดคาร์บอนโดยเร็วที่สุด การค้าคาร์บอนรวมอยู่ในมาตรา 6 ของข้อตกลงปารีส แต่ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการยังไม่ได้รับการแก้ไข การโต้เถียงในมาตรา 6 ช่วยให้ตำรวจคนสุดท้ายตกรางในกรุงมาดริดในปี 2019 และเจ้าภาพในอังกฤษต่างหวังว่าปัญหานี้จะจัดการได้ในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ทำลายผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

This is the 26th Cop – why has all this taken so long ?

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม โลกสมัยใหม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เราอาศัยอยู่ในยุค Promethean ความเจริญรุ่งเรืองและเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดของเราสร้างขึ้นจากพลังงานราคาถูกและเข้าถึงได้ง่ายจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การสิ้นสุดรัชสมัยของพวกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อระบบพลังงาน สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น การขนส่ง พฤติกรรมและอาหารของเรา

การให้ 196 ประเทศเห็นด้วยกับสิ่งที่ซับซ้อนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่เต็มใจที่จะรับภาระ ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้องสิทธิที่จะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไปเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบในอดีต เรื่องการแบ่งปันภาระ ค่าใช้จ่ายสูง วิทยาศาสตร์ และการเมืองได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลในประเทศสำคัญๆ เช่น โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงปารีส

ในด้านบวก ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันมีราคาถูกเท่ากับเชื้อเพลิงฟอสซิลในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน และเชื้อเพลิงชนิดใหม่ ๆ เช่นไฮโดรเจนกำลังได้รับการพัฒนา

Why will it be held in Glasgow ?

ตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมสำหรับการคว้าในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะแกว่งไปมาระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา และทั่วโลกเพื่อให้ทุกภูมิภาคเป็นตัวแทน ตำรวจที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในโคเปนเฮเกน, เกียวโต, มาร์ราเกช, ลิมาและเดอร์บัน และในปีหน้ามีแนวโน้มที่จะอยู่ในอียิปต์ สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพ Cop26 กับอิตาลี ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำหลายครั้ง รวมถึงตำรวจล่วงหน้าและตำรวจเยาวชนในมิลาน และจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ G20 ไม่กี่วันก่อนการประชุม Cop26

Won’t this be a massive Covid superspreader ?

เดิมที Cop มีกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2020 แต่มีการตัดสินใจในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพื่อเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดใหญ่ รัฐบาลสก็อตแลนด์ องค์การสหประชาชาติ และรัฐบาลแห่งชาติของสหราชอาณาจักรต่างก็มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการเตรียมการ

การตัดสินใจจัดขึ้นเพื่อจัดงานแบบตัวต่อตัว แทนที่จะเป็นแบบเสมือนจริง เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศต่างๆ จะต้องเพิ่มความทะเยอทะยานในการลดการปล่อยมลพิษ และความยากลำบากในการก้าวไปสู่จุดสิ้นสุดโดยที่ไม่มีการพบปะกันแบบเห็นหน้ากัน ความกลัวซึ่งมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของการประชุมเสมือนจริงอื่นๆ คือการประชุมเสมือนจริงจะทำให้ประเทศต่างๆ หลุดพ้นจากเบ็ด

ประเทศต่างๆ ยังระมัดระวังในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการเจรจาทางเทคนิคที่ซับซ้อนด้วยวิธีการเสมือน การเจรจาบางส่วนได้เกิดขึ้นล่วงหน้าแล้ว แต่การตัดสินใจนั้นไม่สามารถทำให้เป็นทางการได้ จนกว่าจะได้รับการยินยอมจากทุกประเทศด้วยตนเอง รัฐบาลสหราชอาณาจักรเสนอวัคซีนให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการเจรจา แต่ผู้ที่มาจากประเทศที่มีบัญชีแดงยังคงต้องกักกัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับประเทศเหล่านั้นที่ไม่สามารถมาได้

What happens if Cop26 fails ?

ผู้เล่นรายใหญ่ในการเจรจา - สหประชาชาติ, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา - ยอมรับแล้วว่า Cop26 จะไม่บรรลุทุกสิ่งที่หวังไว้ NDCs ที่มีแนวโน้มว่าจะมาจากกลาสโกว์จะไม่รวมกันทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าโลกยังคงอยู่ภายใน 1.5C

เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับผู้สังเกตการณ์หลายคน แต่ก็ไม่น่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของการเจรจา ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ สิ่งที่เจ้าภาพในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญในตอนนี้คือการทำให้แน่ใจว่ามีความคืบหน้าเพียงพอในการลดการปล่อยมลพิษในปี 2030 เพื่อ "รักษา 1.5C ให้มีชีวิตอยู่" และเพื่อดำเนินการตามเส้นทางอื่น ๆ อีกมากมาย - การเลิกใช้ถ่านหิน ตัดมีเทน; กำหนดเส้นทางออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการขนส่ง ให้ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน และรัฐบาลย่อยวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับ 1.5C ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งในขณะนี้คือการทำให้แน่ใจว่าการเจรจาดำเนินไปอย่างราบรื่น ตำรวจโคเปนเฮเกนในปี 2552 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นความล้มเหลว แม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงบางส่วนที่กลายมาเป็นรากฐานของปารีสก็ตาม แต่มันจบลงด้วยฉากแห่งความโกลาหล การแบ่งแยก การกล่าวหา และความบาดหมางกัน หากสามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนซึ่งสามารถป้องกันโลกไม่ให้เกิน 1.5C ได้อย่างน่าเชื่อถือ Cop26 อาจยังคงประสบความสำเร็จ

The climate crisis is not the only environmental crisis – what about species loss and nature ?

นอกจากนี้ หลายประเทศยังประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ และการปกป้องมหาสมุทร การเจรจาดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลจีนในเมืองคุนหมิงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ล่าช้าออกไป พวกเขาจะได้ข้อสรุปในเดือนเมษายนปีหน้าในการประชุมแบบตัวต่อตัวพร้อมการเจรจาเสมือนจริงในระยะใกล้

ที่มา : https://bit.ly/3m8finD

ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

23 พฤศจิกายน 2564  32

สส. อบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดธรรมมาภิบาลอย่างยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2564  39

นวัฒกรรมลดมลภาวะทางอากาศจากสิ่งของรอบตัวเรา