รมว.ทส. ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง "เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 20 ตุลาคม 2564  44  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564 ซึ่งภายในงานจะได้มีกิจกรรมบำรุง ดูแล ต้นไม้ทรงปลูก และต้นไม้ที่เจริญเติบโตภายในบริเวณกรมป่าไม้ โดยทีมรุกขกร “หมอต้นไม้” สาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ตรวจสุขภาพต้นไม้ รักษาต้นไม้ที่เกิดโรคจากแมลง และบำรุงรักษาระบบราก ตามหลักวิชาการ ณ กรมป่าไม้

.

undefined

.

undefined

.

สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.

undefined

.

undefined

19 ตุลาคม 2564  214

ผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

21 ตุลาคม 2564  33

ดาวทะเล ดวงดาวแห่งทะเลสีสันที่มีชีวิต