สส.จัดพิธีวางพวงมาลา "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9" 12 ตุลาคม 2564  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.

undefined

.

undefined

.

พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานตัว G ชั้น1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

.

undefined

.

undefined

04 ตุลาคม 2564  770

“ทส. ยกกำลัง X” ปี 2565 ปีแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟู

12 ตุลาคม 2564  200

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564