ยินดีต้อนรับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01 ตุลาคม 2564  89  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายรัชฎาสุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าสักการะพระพุทธโสธร และศาลพระภูมิประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

.

undefined

.

undefined

.

undefined

.

นอกจากนี้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดดล้อม ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีฯ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมบัวหลวง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

.

undefined

undefined

.

undefined

28 กันยายน 2564  82

ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

04 ตุลาคม 2564  60

The Story of “Climate Chancellor”