ประกาศรายชื่อ ทสม. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับอบรมออนไลน์ การพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม 20 ตุลาคม 2564  84  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อ ทสม. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมออนไลน์การพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตร นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564 ดังไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับสมัครอบรมออนไ.pdf ขนาด: 0.168 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

01 พฤศจิกายน 2564  30

นักสื่อความหมายการทำงานของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน