ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

01 เมษายน 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.2/2565) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธการฯ จำนวน 20 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเจาะจง

01 เมษายน 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2565) จ้างทำกรอบรูป จำนวน 42 อัน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง