ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.2/2565) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธการฯ จำนวน 20 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเจาะจง 01 เมษายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

01 เมษายน 2565  42

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 เมษายน 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง