รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 เมษายน 2565  42  สำนักงานเลขานุการกรม

01 เมษายน 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูปประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีสงฆ์ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบรอบ 30 ปี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.2/2565) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธการฯ จำนวน 20 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเจาะจง