ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบชีวิตวิถีใหม่ผ่านสื่อบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

24 มกราคม 2565  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) โครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Intermediate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูปประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีสงฆ์ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบรอบ 30 ปี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง