ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) โครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Intermediate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2565  7  กองส่งเสริมและเผยแพร่

24 มกราคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบชีวิตวิถีใหม่ผ่านสื่อบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง