ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม

04 มีนาคม 2565  35

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

30 มีนาคม 2565  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.12/2565) ซื้อน้ำดื่ม เม.ย 65 - ก.ย 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง