ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ทดสอบสารตกค้างโลหะหนักสารกำจัดศัตรูพืชสารก่อโรคและทางโภชนาการของหนอนแมลงวันลาย จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบ (Muffle Furnace (For Metal)) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง