ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ทดสอบสารตกค้างโลหะหนักสารกำจัดศัตรูพืชสารก่อโรคและทางโภชนาการของหนอนแมลงวันลาย จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน/อุณหภูมิ/ความชื้น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  7

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง