ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  15  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ และยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน ๑๗๐๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน/อุณหภูมิ/ความชื้น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง