ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ และยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน ๑๗๐๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญ (ใบสั่งจ้าง สลก.19/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด)

24 มีนาคม 2565  15

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง