ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.8/2565) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเจแอนด์เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

18 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2565) จ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง