ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

18 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น146,886.39บ.

18 มีนาคม 2565  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.8/2565) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเจแอนด์เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง