ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.17/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม

10 มีนาคม 2565  24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการประกอบการประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคึความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2565  26

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก