ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการประกอบการประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคึความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2565  19  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

09 มีนาคม 2565  19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2565  11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.17/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง