ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2565  18  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

09 มีนาคม 2565  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการประกอบการประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคึความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง