ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2565  12  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

07 มีนาคม 2565  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในพื้นที่นำร่อง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง