ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในพื้นที่นำร่อง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2565  17  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

07 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8กน 1701 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง