สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.17/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

03 มีนาคม 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2565  9

สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.18/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง